Obsah

Pro občany

CzechPOINT

V úředních hodinách provádíme tyto služby CzechPointu:

  • výpis z bodového hodnocení řidiče
  • výpis z insolvenčního rejstříku
  • výpis z katastru nemovitostí
  • snímek z katastrální mapy
  • výpis z věcného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis z rejstříku trestů právnických osob
  • seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • výpis z živnostenského rejstříku