Navigace

Obsah

Územní plán obce Zlosyň 03/2017

foto

ÚPO - Zpracovatelé:

Studio MAC – ARCHITECTURE, s.r.o.
Ing. akad. arch. Martin Stránský

Ing. Jiří Kučera

RNDr. Ing. Miroslav Hájek

RNDr. Ondřej Bartušek

 

Opatření obecné povahy č. 1 - 2017 - kterým se vydává Územní plán Zlosyň.pdf

 

ÚP_Oznámení o vydání_3825.pdf

 

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 03/2017 :

1 Textová část územního plánu.pdf

3 Textová část odůvodnění územního plánu

 

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 03/2017 :

2.01 Základní členění.PDF

2.02 Hlavní výkres.PDF

2.03 Koncepce dopravní infrastruktury.PDF

2.04 Koncepce technické infrastruktury - vodní.PDF

2.05 Koncepce technické infrastruktury - energetika.PDF

2.06 Koncepce uspořádání krajiny.PDF

2.07 Územní systém ekologické stability.PDF

2.08 Veřejně prospěšné stavby a opatření.PDF

 

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 03/2017 :

4.01 Koordinační výkres.PDF

4.02 Širší vztahy.PDF

4.03 Zábory zemědělského půdního fondu.PDF

4.04 Urbanistická koncepce.PDF

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. 6. 2016

Oprava termínu: Veřejná vyhláška oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Zlosyň

Projednávaná územně plánovací dokumentace

 

22. 6. 2016

Nový návrh zadání ÚP 2016:

Kompletní návrh zadání ÚP ke stažení ve formátu ZIP

Návrh ÚP Zlosyň

Návrh ÚP Zlosyň - odůvodnění

Textová část návrhu ÚP

Textová část návrhu ÚP - odůvodnění