Obsah

Dokumenty

Rozpočet obce Zlosyň

Bližší údaje ke schváleným rozpočtům, jednotlivým rozpočtovým opatřením aj. jsou dostupné v sekci Úřední deska (odst. Rozpočet, ...)

Rok Příjmy Výdaje
2020 8 100 000 Kč 10 380 000 Kč
  Návrh rozpočtu obce na rok 2020

 

Rok Příjmy Výdaje
2019 7 915 000 Kč 8 735 700 Kč
  Návrh rozpočtu obce na rok 2019

 

Rok Příjmy Výdaje
2018 7 083 500 Kč 8 859 300 Kč
  Návrh rozpočtu obce na rok 2018

 

Rok Příjmy Výdaje

2017

7 046 400 Kč 7 046 400 Kč
 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

     
Rok Příjmy Výdaje
2016 5 978 300 Kč 5 978 300 Kč
Návrh rozpočtu obce na rok 2016

 

Rok Příjmy Výdaje
2015 6 630 000 Kč 6 630 000 Kč
Návrh rozpočtu obce Zlosyň na rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2015
Přílohy:
Výkaz zisků a ztráty 2015 71295097 c. pdf
Rozvaha 2015 71295097 c. pdf
Výkaz zisků a ztráty 2015 002372388 c. pdf
Rozvaha_2015_00237388_c.pdf
V062-201512K01.pdf
V040-201512K01.pdf
Obec Zlosyň ZVA.pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.pdf
Rok Příjmy Výdaje
2014 7 700 000 7 700 000
Závěrečný účet obce Zlosyň za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Přílohy:
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Zlosyň za rok 2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Rok Příjmy Výdaje
2013 9 602 000 9 602 000
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlosyň za rok 2013
Závěrečný účet obce Zlosyň za rok 2013
Návrh rozpočtu obce Zlosyň na rok 2013
Přílohy: 001, 002, 003
Rok Příjmy Výdaje
2012 6 840 700 6 840 700
Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Rok Příjmy Výdaje
2011 Závěrečný účet obce za rok 2011
8 399 500 5 819 800
1. změna z 9. 6.2011 10 136 000 11 125 000
Rok Příjmy Výdaje
2010 Závěrečný účet obce za rok 2010
10 256 000 10 256 000
Rok Příjmy Výdaje
2009 12 916 200 12 916 200
3. změna
z 8. 1. 2010
17 470 000 12 226 000
2. změna
z 12. 11. 2009
15 002 000 12 256 0002
1. změna
z 2. 4. 2009
6 566 000 6 656 000
Rok Příjmy Výdaje
2008 10 864 000 17 691 000
2. změna rozp. 17 883 000 16 683 000
1. změna rozp. 13 280 000 18 462 000
finfancování 6,827 tis. Kč
Rok Příjmy Výdaje
2007 skutečnost: 12,662 tis. Kč skutečnost: 17,360 tis. Kč
  12 717 000 17 434 000
Rok Příjmy Výdaje
2006 8 688 000 2 100 000
Rok Příjmy Výdaje
2005 2 200 000 2 200 000
Rok Příjmy Výdaje
2004 skutečnost: 2, 759 tis. Kč skutečnost 1, 743 tis. Kč
2 740 000 2 740 000
Rok Příjmy Výdaje
2003 skutečnost: 2, 024 tis.Kč skutečnost: 2,258 tis.Kč
2 740 000 2 740 000