Obsah

Dokumenty

Vyhlášky obce

2023

OZV_o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

OZV_o místním poplatku z pobytu.pdf

OZV_o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV_o místním poplatku ze psů.pdf

 

2021

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu_2021.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 2/2021_kterou se zrušuje OZV č. 1/2010, o místních poplatcích.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 3/2021_o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

 

2020

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č.1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

 

2019

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 5/2019, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

 

2015

Nařízení obce č. 1/2015 Tržní řád

 

2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZLOSYŇ č. 1/2005
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci