Navigace

Obsah

Nakládání s odpady

 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2023:

800,- Kč na osobu/1 rok 
splatnost poplatku 28. 2. 2023

 

 

 

Sběr tříděného odpadu:

Sběr papíru Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr
nápojových
kartonů
Sběr

Sběr nápojových kartonů není zatím
v obci zajištěn

 

V obci je dále zajištěn sběr použitých olejů a sběr kovových nádob (kontejnery jsou umístěny u kulturního domu).