Navigace

Obsah

Knihovna

Knihovna byla otevřena 1.9.2018 a nabízí čtenářům k vypůjčení asi 2400 titulů (stav ke konci roku 2018). Knihovna je registrována u Ministerstva kultury, což mj. umožňuje určitou obměnu nabízených knih s knihovnou v Kladně.

Při první registraci zaplatí čtenář do 18 let 10 Kč, nad 18 let 20 Kč, vyplní formulář s adresou a kontaktními údaji. Ty budou uchovány pouze pro potřeby knihovny. Zápůjční doba je jeden měsíc. Před koncem této doby obdrží čtenář upozornění formou sms, rovněž je možné si výpůjční dobu o jeden měsíc prodloužit, také formou sms. 

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod.