Navigace

Obsah

Správní úřady s působností pro obec Zlosyň

Telefonní kontakty na správní úřady

 Obecní úřad Zlosyň
 Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou
 Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze - Katast. prac. Mělník
 Městský úřad Veltrusy - Matrika
 Městský úřad Veltrusy - Stavební úřad
 Celní úřad Mělník
 Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Obecní živnostenský úřad
 Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Odbor dopravně-správních agend
 Městský úřad Kralupy nad Vltavou - Odbor školství
 Institut technické inspekce - pobočka pro Prahu a střední Čechy
 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Mělník
 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Inspektorát Mělník
 Okresní soud v Mělníku
 Okresní státní zastupitelství Mělník
 OSSZ Mělník
 Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Praha
 Úřad práce v Mělníku
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední
Čechy, odbor Odloučené pracoviště Mělník
 Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mělník (PÚ)
 Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Mělník (ZA)
 Česká obchodní inspekce - Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
 Český statistický úřad - Krajská reprezentace pro Středočeský kraj (sídlo Praha)
 Inspektorát bezpečnosti práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
 Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj - Ústřední pracoviště
 Krajské vojenské velitelství Praha
 Krajský úřad - Středočeský kraj
 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
 Obvodní báňský úřad v Kladně
 Státní oblastní archiv v Praze
 Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Praze
 ÚZIS - krajský odbor Středočeský kraj
 Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze

podrobné informace a odkazy naleznete na http://www.gov.cz