Navigace

Obsah

Dokumenty

Vyhlášky obce

 

Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č.1/2018 O místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

Nařízení obce č. 01/2015 Tržní řád

Opatření obecné povahy „Stanovení místní úpravy provozu“ na pozemních komunikacích na území obce Zlosyň
- pasportizace dopravního značení
- mapka

Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 2/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušená
Obecně závazná vyhláška obce ZLOSYŇ č. 2/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušená
Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2008,
kterou se mění a doplňují některé obecně závazné vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 2/2007
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zlosyň

zrušená
Obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZLOSYŇ č. 1/2005
o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci