Navigace

Obsah

Nakládání s odpady


Situace v obci se velmi zlepšila.

  • je zajištěn svoz netříděného odpadu každý týden v pátek
  • nebezpečný odpad je likvidován 2x ročně
  • vysokoobjemové kontejnery jsou v obci pravidelně min. 2x ročně
  • tříděný odpad je odvážen 1x týdně vždy ve čtvrtek
  • poplatky jsou placeny podle schválené vyhlášky a jsou vybírány vždy do konce února na příslušný rok:

 

Sazby poplatku za komunální odpad

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2017
Známky na odpad pro rok 2017 budou od 2. 1. 2017 k dispozici na OÚ
(známky z roku 2016 platí do 28.02.2017)

Týdenní svoz: 200,- Kč/osoba - poplatek za odpad: splatnost do 28.02.2017
Poplatek za psa: 100,-Kč - splatnost do 28.02.2017

Stočné pro rok 2017

pro období 07/2016 - 06/2017:
29 Kč/1m3

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2016
Poplatek  za svoz odpadů 200,- Kč na osobu/ 1 rok, splatnost poplatku 29.2.2016

Stočné pro rok 2016
Stočné - 26 Kč za 1m3.

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2015
Poplatky za svoz odpadů
200,- Kč na osobu/ 1 rok
(ve stejné výši dospělý, dítě do 15 let i senior nad 70 let)

Stočné - 20 Kč za 1m3.


Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 2/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 


 

Sběr papíru Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr
nápojových
kartonů
Sběr Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.