Navigace

Obsah

Nakládání s odpady


Situace v obci se velmi zlepšila.

  • je zajištěn svoz netříděného odpadu každý týden v pátek
  • nebezpečný odpad je likvidován 2x ročně
  • vysokoobjemové kontejnery jsou v obci pravidelně min. 2x ročně
  • tříděný odpad je odvážen 1x týdně vždy ve čtvrtek
  • poplatky jsou placeny podle schválené vyhlášky a jsou vybírány vždy do konce února na příslušný rok:

 

Sazby poplatku za komunální odpad

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2018
Známky na odpad pro rok 2018 budou od 2. 1. 2018 k dispozici na OÚ
(známky z roku 2017 platí do 28.02.2018)

Týdenní svoz: 200,- Kč/osoba - poplatek za odpad: splatnost do 28.02.2018


Poplatky ze psa: 
100,- Kč za prvního psa
150,- Kč za druhého
a každého dalšího psa
splatnost poplatku 28.2.2018

Stočné pro rok 2018

pro období 07/2017 - 06/2018:
29 Kč/1m3


Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 2/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Zlosyň č. 1/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Zlosyň č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 


 

Sběr papíru Sběr papíru Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla Sběr skla Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů Sběr plastů Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr
nápojových
kartonů
Sběr Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.